Klima- og miljørapport 2020

Skrevet av Jæder, 19.02.2021.

2020 ble et spesielt år på grunn av pandemien, og vi fikk nedgang i produksjonen.
Dette har naturligvis medført redusert energiforbruk, reduserte avfallsmengder, mindre reising mm.
Men vi noterer oss også at andel kildesortert avfall har økt, gjennomsnittlig drivstofforbruk per kilometer har sunket og sykefraværet har fortsatt nedover. Dette er viktige områder som vi skal fortsette å ha fokus på. Vedlagt finnes våre resultater i klima- og miljørapporten for 2020.