Kunde- undersøkelse 2018

Skrevet av Jæder, 24.05.2018.

Vi har akkurat avsluttet vår årlige kundeundersøkelse. Et spørsmål i undersøkelsen er:

Hvilket ord forbinder du med JÆDER?

Mange kunder nevner selvsagt sine favoritt JÆDER-produkter, som det første de tenker på. Flere nevner også fine, positive ord som vi blir utrolig glade for å assosieres med. Vi har samlet de positive ordene i en ordsky, og vi ser at ordet som blir nevnt flest ganger er KVALITET. 

Noen få har lagt igjen ord som gir oss mulighet for forbedring, det er også en viktig del av undersøkelsen. For å kunne score høyt på kvalitet må vi hele tiden forbedre oss.

Takk for alle svar som hjelper oss i vår jobb fremover.