Klima- og miljørapport 2019

Skrevet av Jæder, 24.04.2020. Sist oppdatert 19.02.2021.

JÆDER er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi forplikter oss dermed å jobbe kontinuerlig med å forbedre våre resultater og optimalisere våre prosesser. Hvert år blir vi målt på vår innsats i en miljørapport som sendes inn til Miljøfyrtårn. Slik holder vi fokus og synliggjør vårt arbeid for miljøet.

Nå er 2019 ferdig oppsummert og vedlagt finnes våre resultater i Klima- og miljørapporten.