Ny Distriktssjef Rogaland og Agder

Skrevet av Jæder, 31.08.2018.

Hans Repstad starter i denne stillingen i Desember.
Han er 37 år og bor i Søgne.
Med bred erfaring og gode kvaliteter blir han et godt tilskudd på JÆDER-laget.

Roy Sjursen slutter etter mange gode år hos JÆDER. Han ønskes lykke til videre.

Dette vi si at vi går høsten i møte uten salgsrepresentant i disse fylkene.

Henvendelser kan rettes til oss på hovedkontoret i mellomtiden.