TPM LEAN Inspirasjonspris

Skrevet av Jæder, 13.09.2019.

JÆDER har vunnet TPM LEAN Inspirasjonspris

Begrunnelse fra for prisen:
«Jæder er en flerkulturell arbeidsplass med sterk forbedringskultur, høy integritet og moral vis a vis egne medarbeider, lavt sykefravær og meget høy medarbeidertrivsel og eierskap blant bedriftens medarbeidere. Jæder Ådne Espeland startet sitt Lean-arbeid våren 2016. De er i dag en sterk inspirasjon for andre bedrifter - ikke bare i Rogaland, men over hele landet»


Vi er stolte og takknemlige både for tildelt pris og for alle våre ansattes velvilje og målrettede jobbing med LEAN.