Miljørapport for 2021

Skrevet av Jæder, 05.04.2022.

Vi har innrapportert data for 2021 til Miljøfyrtårn og vedlegger kobling til fullstendig rapport.
https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/142271         

På grunn av høyere produksjon i 2021 (2020 i større grad preget av covid) har totalt energiforbruk og avfallsmengder økt.
Men det er positivt at mens omsetning øker over 20% fra året før så øker energiforbruket bare 12%. Totalt drivstofforbruk omkring uendret. Og mengde restavfall ikke økt mer enn 6% - og sorteringsgrad økt til 70%.