Vår redegjørelse etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det gjelder både for egen virksomhet, leverandører og deres verdikjede. Dette arbeidet er ikke nytt for Jæder da det er områder vi har jobbet med og hatt fokus på i lang tid. Men loven har ført til at vi har et mer målrettet arbeid rundt disse områdene og det har også kommet et økt dokumentasjonskrav.

30/06/23 , Les mer

Miljørapport for 2022

Vi synes det er oppmuntrende å se at mengden restavfall har holdt seg uendret fra 2021 til 2022 – på tross av betydelig økt produksjonsvolum. På kildesortert avfall så som matavfall og papp er det en naturlig økning, men på restavfall er altså antall kilo upåvirket. Vi tenker at det vitner om god etterlevelse av rutiner for sortering av avfall blant alle i JÆDER.

23/03/23 , Les mer

Nyheter februar 2023

Vi lanserer hele 16 nyheter, hvorav 5 produkter er relansering av eksisterende produkt pga pakningsendring.

07/02/23 , Les mer

Norsk vegetar

Nytt innovasjonsprosjekt sammen med 14 dyktige partnere der JÆDER er prosjekteier.

28/10/20 , Les mer