Hå Kylling AS

Skrevet av Jæder, 09.11.2016. Sist oppdatert 21.10.2022.

Jæder og Nortura etablerer Hå Kylling AS 3. november 2016 undertegnet Jæder og Nortura en avtale om å danne et felles produksjonsselskap, Hå Kylling AS. – Det betyr mer effektiv produksjon, større kvantum, og et enda bredere produktspekter for våre kunder. – Hvitt kjøtt er viktig for oss og vi har en strategi om å vokse videre på dette området. Derfor kjøper vi nå 50 prosent av aksjene på Nortura Hå sitt anlegg på kylling, sier Noralf Espeland, daglig leder i Jæder Ådne Espeland AS.

Etableringen av Hå Kylling AS betyr at Jæders kunder får et enda bedre tilbud. Det nye produksjonsselskapet vil nemlig sikre råvaretilgang og -avsetting, redusere produksjonskostnadene og øke produktbredden.

Hå Kylling AS tar utgangspunkt i Nortura sin skjære- og pakkeavdeling i Hå, og skal produsere kyllingprodukter og selge disse til Nortura og Jæder, som forblir fulle konkurrenter i sine markeder. I tillegg til at nyetableringen overtar produksjonsutstyret til Nortura Hå, vil det også bli investert i nytt utstyr som skal effektivisere og forbedre produksjonen. – Det er mange fordeler med dette samarbeidet. Økning i produksjonskvantum - skjæring, pakking, ekspedisjon - gir grunnlag for investeringer i nytt og mer effektivt utstyr, økt effektivitet betyr større kvantum på både ferske og frosne produkter, og økt kvantum gir rom for større produktbredde, forklarer Noralf Espeland, som blir første styreleder i selskapet, mens hver av partene har to styremedlemmer. De ansatte blir også representert i styret, og ansatte som i dag jobber på Nortura Hå, i hovedsak knyttet til skjæring, pakking og ekspedisjon, vil overføres til Hå Kylling AS.

Hå Kylling AS skal kjøpe råvarer av kylling fra Nortura via Nærbø Kyllingslakt AS, og starter sin operasjonelle virksomhet fra 1. januar 2017. – Vi er veldig glade for å ha kommet i mål med denne avtalen, og er sikre på at dette samarbeidet vil skape både gode, trygge arbeidsplasser og god, trygg mat.